MİSYONUMUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununu
işyerlerinde kusursuz uygulayarak iş kazası ve meslek hastalığı olasılıklarını
en düşük seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini uluslararası standartlarda sunmaktır.
· Mesleki etik değerlere saygılı, içinde bulunduğu sektörün bütün sorumluluklarını
bilen ve taşıyan, faaliyette bulunduğu her bölgede iş sağlığı ve güvenliği alanında
sektörün lideri olmayı hedefleyen, çalışanlarımızın kariyer planlarını yapmak istedikleri,
uzman personel kadrosunu sürekli geliştiren, çoğaltan ve eğiten kurumsal bir yapıdır.